Izveštaji o poslovanju Informatike ad za prvo polugođe 2012. godine

Bilten za akcionare

Obaveštenje akcionarima
utorak, 14 maj. 2013.

Obaveštenje akcionarima u vezi sa  21. redovnom Skupštinom akcionara Informatike a.d.

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2012. godinu
utorak, 30 april. 2013.

Godišnji izveštaj o poslovanju INFORMATIKA a.d. i grupe Informatika za 2012. godinu

Obaveštenje akcionarima Informatike a.d.
sreda, 3 oktobar. 2012.

Obaveštavaju se akcionari Preduzeća za proizvodnju računarske opreme i informatički inženjering "Informatika" akcionarsko društvo, Beograd, da je u toku isplata dividende prema Odluci Skupštine Društva o raspodeli neraspoređene dobiti za 2011. godinu od 26.06.2012. godine.

Izveštaji o poslovanju Informatike ad za prvo polugođe 2012. godine
ponedeljak, 27 avgust. 2012.

Polugodišnji izveštaj o poslovanju i Konsolidovani polugodišnji izveštaj o poslovanju Informatike ad

 

Godišnji izveštaji o poslovanju za 2011. godinu
ponedeljak, 14 maj. 2012.

Godišnji izveštaj o poslovanju INFORMATIKA a.d. i grupe Informatika za 2011. godinu


 

Strana: 2 od 11

Predhodna   |   Sledeća

 


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!