Izveštaji o poslovanju Informatike ad za prvo polugođe 2012. godine

Bilten za akcionare

Izveštaji o poslovanju Informatike ad za prvo polugođe 2012. godine
ponedeljak, 27 avgust. 2012.

Polugodišnji izveštaj o poslovanju i Konsolidovani polugodišnji izveštaj o poslovanju Informatike ad

 

Godišnji izveštaji o poslovanju za 2011. godinu
ponedeljak, 14 maj. 2012.

Godišnji izveštaj o poslovanju INFORMATIKA a.d. i grupe Informatika za 2011. godinu

Obaveštenje
utorak, 17 januar. 2012.

U skladu sa članom 63. Zakona o tržištu kapitala, Informatika a.d. Beograd, daje sledeće Obaveštenje

Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2011. godine
petak, 9 septembar. 2011.

Na osnovu člana 5 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Sl. Glasnik RS" br. 100/2006, 116/2006 i 37/09), Informatika a.d. objavljuje IZJAVU O ŠESTOMESEČNOM PLANU POSLOVANJA ZA DRUGO POLUGODIŠTE 2011. GODINE

Izveštaj o bitnom događaju – izdavanju hartija od vrednosti bez javne ponude radi zamene postojećih akcija
sreda, 20 jul. 2011.

Preduzeće za proizvodnju računarske opreme i informatički inženjering "Informatika" akcionarsko društvo, objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU - izdavanju hartija od vrednosti bez javne ponude radi zamene postojećih akcija


 

Strana: 2 od 11

Predhodna   |   Sledeća

 


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!