Izveštaji o poslovanju Informatike ad za prvo polugođe 2012. godine

Bilten za akcionare

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2012. godinu
utorak, 30 april. 2013.

Godišnji izveštaj o poslovanju INFORMATIKA a.d. i grupe Informatika za 2012. godinu

Obaveštenje akcionarima Informatike a.d.
sreda, 3 oktobar. 2012.

Obaveštavaju se akcionari Preduzeća za proizvodnju računarske opreme i informatički inženjering "Informatika" akcionarsko društvo, Beograd, da je u toku isplata dividende prema Odluci Skupštine Društva o raspodeli neraspoređene dobiti za 2011. godinu od 26.06.2012. godine.

Izveštaji o poslovanju Informatike ad za prvo polugođe 2012. godine
ponedeljak, 27 avgust. 2012.

Polugodišnji izveštaj o poslovanju i Konsolidovani polugodišnji izveštaj o poslovanju Informatike ad

 

Poziv akcionarima
petak, 25 maj. 2012.

Poziv akcionarima za XX redovnu sednicu Skupštine akcionara, koja će se održati 26. juna 2012. godine, sa početkom u 10,00 časova, u sedištu Društva u Beogradu, Jevrejska ul. br. 32

Obaveštenje akcionarima
petak, 25 maj. 2012.

Obaveštenje akcionarima u vezi sa 20. redovnom Skupštinom akcionara Informatike a.d.


 

Strana: 2 od 17

Predhodna   |   Sledeća

 


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!