Lista proizvoda


Proizvodi


proizvodi

INFORMATIKA pokriva praktično sve segmente tržišta računara - od velikih enterprise servera do personalnih kompjutera. Naši partneri u tom poslu su svetski lideri na odgovarajućim sektorima tržišta.

Informatika je u mogućnosti da vam ponudi sve vrste profesionalnih usluga i servisa koji će omogućiti uspešan rad vašeg informacionog sistema i računarske opreme.

 


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!