Dell


DellRenomirani proizvođač BRANDNAME opreme u svom proizvodnom programu je koncentrisan isključivo na proizvodnju hardvera. Ovime se kompanija specijalizovala i usmerila na jedinstvenu tehnološku problematiku, što joj omogućava da bude uspešna i vodeća u svojoj oblasti.

DELL korporacija beleži konstantan uspon tokom više od deset godina. DELL je standardizovao primenu najsavremenijih kompjuterskih tehnologija i gradnje svakog računara po zahtevu korisnika - Built To Customer Order (BTCO).

Proizvodni program DELL korporacije pokriva kompletan opseg Client/Server računara, od Bussines-PC konfiguracija do strateških višeprocesorskih servera.

Informatika je stoga odabrala DELL za svoju Brand-Name ponudu. Kvalifikovali smo se za support DELL opreme, a posebno smo razvili inženjerske i logističke resurse za podršku celokupnog životnog ciklusa rešenja zasnovanih na Brand-Name računarima korporacije DELL.

Prateći zahteve tržišta, DELL je svoje poslovanje okrenuo Internetu, kako pri prezentaciji opreme tako i za ekspertize i podršku.

Detaljne informacije: www.dell.com


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!