Printronix


Informatika je sertifikovani parnter Printronix-a. Printronix i Tally Genicom industrijski linijsko-matrični i termalni štampači, rade na beskrajnom papiru, nalepnicama i folijama ispunjavajući najsloženije aplikativne zahteve kao i ekstremne uslove rada (visoke i niske temperature, povećana vlažnost, prašina itd).

Printronix cabinet Printronix pedestal Printronix upperfront

Inovator u oblasti termalnog metoda štampe na beskrajnim formama i nalepnicama svojim rešenjima omogućio je besprekornu preciznu i pouzdanu štampu bar kodova.

Svi štampači su spremni za rad u mreži bez posrednika, print servera ili nekih drugih metoda umrežavanja.

Printronix je izumitelj linijsko matričnih štampača i danas je njihov vodeći proizvođač, sa 65% svetske proizvodnje. Firma Printronix osnovana je 1974 god. Sedište Printronix-a je u Irvinu, Kalifornija gde se nalaze razvoj, proizvodnja, prodaja i podrška. Pored sedišta Printronix ima proizvodne pogone i prodajne centre u Evropi i Aziji.

  • Linjsko matrični Printronix štampači serije P8000.
  • Termalni Printronix štampači serija T5000 i T8000.

  • Printronix certified partnerTally Genicom

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!