Unisys serveri


Više od 100 velikih centara za obradu podataka sa desetak hiljada terminala, radnih stanica i personalnih računara opremljeno je tokom više od 2 decenije saradnje Informatike i Unisys-a.

Unisys ClearPath - Dokazano tradicionalno Unisys mainframe okruženje, obogaćeno i integrisano sa najmodernijim osobinama open sistema, a namenjeno korisnicima kojima je visoki up-time, veliki broj transakcija i bezbednost podataka od presudnog značaja.

Unisys e-@ction ES Enterprise serija - Implementacija dugogodišneg Unisys-ovog mainframe iskustva u Wintel tehnologiju tj. pozicioniranje strateškog partnerstva Unisys-a i Microsoft-a na sam vrh sve veće familije Wintel servera.


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!