Usluge


U mogućnosti smo da Vam ponudimo različite oblike saradnje da bi Vaš računarski sistem, tokom eksplatacije, bio maksimalno uspešan i funkcionalan.
Možemo da ponudimo više modela održavanja računarske opreme i veliki broj profesionalnih servisa.

Prilikom kupovine računara i opreme, možemo da ponudimo dodatne usluge:

 • Isporuku tj. prevoz opreme do željene lokacije
 • Kompletnu instalaciju i povezivanje opreme
 • Konfigurisanje računarske opreme prema definisanim zahtevima 

Raspolažemo inženjerima i tehničarima koji pokrivaju različite oblasti informacionih tehnologija i neprekidno rade na testiranju, prilagođavanju i imlementaciji najnovijih SW i HW rešenja. Neprekidnim usavršavanjem ostvarena je velika koncentracija znanja, u okviru jedne firme, koja može da odgovori svim zahtevima za pružanje profesionalnih servisa i usluga. Profesionalnim odnosom prema poslu i klijentima, u proteklim godinama, stekli smo veliki broj korisnika.

Profesionalni servisi:

 • Konsalting
 • Softverska podrška
 • Sistem integracija
 • Ekspertiza postojećih sistema
 • Help desk
 • Zaštita informacionih sistema
 • Održavanje računara
 • Izrada telefonskih mreža


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!