Microsoft


Microsoft

Microsoft Srbija

Informatika a.d. zvanično je proglašena za Partnera godine korporacije Majkrosoft u Srbiji za 2013. godinu (2013 Country Partner of the Year for Serbia). 

INFORMATIKA a.d. uključena u svetski program Microsoft partnerske mreže sa statusom Gold Competency Partner kao i da ima sledeće kompetencije: Gold Data Platform, Gold Management and Virtualization, Gold Collaboration and Content, Gold ldentity and Access, Gold Volume Licencing, Gold Server Platform, Silver Communications, Silver Learning, Silver OEM, Silver Midmarket Solution Provider, Silver Messaging, Silver Devices and Deployment.

INFORMATIKA: Microsoft Certified Solution Provider - Partner

Solution Providing podrazumeva projektovanje i održavanje Microsoft informacionih sistema (MS IS), a Solution Provider - Partner je najviši status koji informatička kuća može dobiti od Microsofta.
Informatika a.d. pomaže i konkurentskim kućama u rešavanju problema koji se tiču MS proizvoda. Informatika a.d. edukaciju korisnika zasniva na ideji da su informacije i podaci na računarima ono najvrednije u svakom poslu.
Naši korisnici znaju da je ozbiljan projekat IS i njegovo stručno održavanje neuporedivo manji trošak od gubitka podataka.

INFORMATIKA: Microsoft Dealer i OEM System Builder

Kao jedan od Microsoft Dealer-a Informatika a.d. je najveći prodavac MS softvera u Srbiji.
Kao OEM System Builder Informatika a.d. ovlašćena je da legalni MS softver instalira na računare sopstvene proizvodnje i da taj softver licencira u korist kupaca i korisnika.

INFORMATIKA: Razvoj softvera

Pojava besplatnih MS Visual alata za programiranje dovela je do ekspanzije MS tehnologije zahvaljujući konstantom ulaganju u programiranje i razvoj. Informatika a.d. projektuje i proizvodi softver koji je zasnovan na MS platformama. Mreža stručnjaka obrazovanih u Informatici a.d. danas radi u celom svetu. Beogradski centar Informatike a.d. posredstvom svog Internet Service Provider-a InfoSky svim korisnicima - od Narodne banke do pojedinaca - nudi izvanredne pogodnosti za razvoj Internet poslovanja uz sigurnu administraciju i pouzdan servis.
Stručni timovi Informatike a.d. projektuju, održavaju i razvijaju hardver i softver prilagođen zahtevima i potrebama svakog pojedinačnog korisnika. Informatika a.d. je od osnivanja pouzdan partner više od 780 preduzeća u svetu.

INFORMATIKA: Microsoft Silver Learning

Informatika a.d. je Microsoft Silver Learning Partner sa velikim brojem MS sertifikovanih profesionalaca i predavača. Nastavni centar Informatike a.d. obuku polaznika obavlja na osnovu zvaničnih MS materijala i programa. Uz kurseve namenjene Information Technology (IT) profesionalcima, Informatika a.d. organizuje i kurseve osnovne obuke za sve MS pakete.

INFORMATIKA: Microsoft Support Center

Status Microsoft Support Center znači da je Informatika a.d. u svakom trenutku i na svakom mestu spremna da pruži podršku korisnicima. Sertifikovani MS stručnjaci na raspolaganju su korisnicima 24 sata dnevno za rešavanje problema u radu, održavanje informacionih sistema, softvera, hardvera i obuku.

Kao dugogodišnji partner Microsofta Informatika a.d. ima privilegovan status u dobijanju originalnih programa, dokumentacije, i test verzija svih proizvoda Microsofta. Našim klijentima to omogućava dugoročno planiranje informacionih sistema i pouzdano kreiranje poslovne politike.


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!