Sistem integracija


Upotrebom različite računarske opreme i softvera u okviru jednog informacionog sistema naše iskustvo može biti od velike pomoći pri dovođenju svih komponenti u jednu funkcionalnu celinu.


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!