Help desk


Mogućnost korisnika da preko telefona dobije odgovarajuće savete radi efikasnog rešavanja problema u radu informacionog sistema. Sastavni je deo ugovora o održavanju.


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!