Zaštita informacionih sistema


zaštita informacionih sistema

Implementacija softverske i hardverske zaštite od neovlašćenog pristupa i upotrebe računarskih sistema, formiranje i aktiviranje Firewall zaštite, centralizovana instalacija i administracija korporacijskih antivirusnih paketa za različite servere, aktiviranje VPN servera, upotreba smart kartica.


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!