Lista proizvoda


Hardver


hardver

DELL je osnova ponude kvalitetne računarske brand name opreme u Informatici. Svojim jedinstvenim poslovnim modelom, DELL se specijalizovao i usmerio na velikoserijsku proizvodnju računarske opreme (serveri, radne stanice, notebook-ovi, štampači i komunikacioni uređaji), što mu je omogućilo da postane jedna od vodećih kompanija u svojoj oblasti.

Kroz sertifikaciju centra za konsultacije i plasman i profesionalnu (Gold) podršku, Informatika obezbeđuje kvalitetno praćenje celokupnog životnog ciklusa kompleksnih IT rešenja zasnovanih na opremi kompanije DELL.

Pravilno skladištenje, zaštita i upotreba informacija omogućeni su kombinacijom hardvera, softvera i servisa koje nude EMC i Informatika. Time se korisnicima omogućava da dizajniraju, izgrade i nadgledaju inteligentnu, fleksibilnu i sigurnu infrastrukturu za upravljanje životnim ciklusom informacija.

Od 2008. godine, Informatika je partner Fujitsu-a, vodeće evropske IT kompanije sa strateškim fokusom na najnovijoj generaciji uređaja, servisa i rešenja za mobilnost i Dinamički data centar. Izuzetno široka ponuda kompanije proteže se od PDA uređaja, preko stonih i prenosivih računara, do infrastrukturnih rešenja i usluga za korporativne korisnike.

Dugogodišnji partner Informatike na polju štampe dokumenata su kompanije Lexmark i HP čije opredeljenje ka visokoproduktivnoj štampi upotpunjuje ponudu kompleksnih IT rešenja. Sertifikovani inženjeri Informatike, pored pružanja usluga u okviru kvalitetnih servisnih paketa, obezbeđuju i rešenja za optimizaciju troškova štampe. Kada su u pitanju rešenja za industrijsku štampu, Informatika je za partnera izabrala svetski dokazanog proizvođača Printronix. U ponudi su RFID, line-matrix i termalni štampači.

Za potrebe najzahtevnijih korisnika, Informatika je u mogućnosti da ponudi foto kopire visokih performansi i štampače za masovnu štampu kompanije Xerox, koja je već dugi niz godina prepoznata kao lider na tržištu za pomenute uređaje. Vrhunski kvalitet proizvoda je podržan kvalitetnom servisnom mrežom širom Srbije.

 


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!