Softver


Informatika - Vaš partner za Sistemski softver
 

Dugogodišnji partnerski odnosi sa najznačajnijim proizvođačima softvera u svetu čine Informatiku saradnikom od poverenja u izboru, implementaciji i održavanju sistemskog softvera.

Microsoft - Optimalan izbor

Informatika je jedan od najznačajnijih partnera Microsofta na ovim prostorima. Kod svojih korisnika implementira kompletnu ponudu sistemskog softvera Microsoft, nezavisno od veličine firme.

Microsoft

Kao Gold Competency Partner ima sledeće kompetencije: Gold Data Platform, Gold Management and Virtualization, Gold Collaboration and Content, Gold ldentity and Access, Gold Volume Licencing, Gold Server Platform, Silver Communications, Silver Learning, Silver OEM, Silver Midmarket Solution Provider, Silver Messaging, Silver Devices and Deployment.

Informatika a.d. obezbeđuje sledeće aktivnosti vezane za licenciranje

  • Ekskluzivno pravo prodaje Microsoft licenci preduzećima sa više od 250 računara (LAR).
  • Pomoć pri izboru optimalnog modela licenciranja prema potrebama korisnika
  • Postavljanje i unapređenje računarske infrastrukture korišćenjem Microsoft tehnologija
  • Optimizacija mrežne infrastrukture
  • Microsoft sertifikovani kursevi

ComputerAssociates - Potpuna kontrola i upravljanje infrastrukturom

CA

Nadzor i upravljanje infrastrukturom, maksimalna raspoloživost servisa, zaštita podataka, kontrola korišćenja i pristupa resursima, praćenje promena i troškova, kao i optimizacija sopstvenog razvoja su imperativi koje nameće savremena praksa i prihvaćeni IT standardi. Sveobuhvatna lepeza CA softverskih proizvoda, vodeće svetske softverske kompanije za ove oblasti, daje rešenja i odgovore na ove izazove, koje Informatika, u saradnji sa CA, uspešno implementira i u najkompleksnijim IT okruženjima.
Informatika, kao CA ESP (Enterprise Solution Partner), autorizovana je za prodaju, implementaciju, obuku i podršku CA rešenja.

VMware - Virtuelizacija na delu

VMware

Instalirajte potreban broj serverskih instanci na jednom fizičkom serveru, umesto nabavke većeg broja servera. Ušteda u prostoru, troškovima napajanja i hlađenja serverske sobe, jednostavnost i brzina implementacije novih servera, jednostavnost i brzina migracija postojećih servera - samo su neke od prednosti VMware rešenja!
VMware je pionir u segmentu virtuelizacije server/desktop sistema. Koristi od uvođenja virtuelizacije su višestruke - automatska alokacija resursa, migracija servera bez obzira na razlike u hardveru i opterećenje, detekcija neispravnog hardvera i automatska realokacija pokrenutih serverskih instanci bez prekida u transakcijama. Specijalisti Informatike će vam pomoći da iskoristite sve prednosti VMware virtuelizacije.

Symantec - Sigurnost i zaštita

Symantec

Pored zaštite kompjuterskih sistema od virusnih i drugih napada (Endpoint Security), po čemu je korporacija Symantec najpoznatija u svetu, Informatika nudi i druga jednako efikasna rešenja ove firme :

  • Evidencija događaja u mrežnom okruženju (security Information management)
  • Zaštita integriteta podataka u realnom vremenu uz pouzdan sistem kreiranja rezervnih kopija (Backup Exec i NetBackup)
  • Arhiviranje osetljivih podataka na različitim rešenjima za skladištenje (Enterprise Vault)
  • Udaljena implementacija korisničkih sistema, nezavisno od hardvera na koji se postavljaju (Altiris)

Red Hat - Open Source lider

Red hat

Kompanija Red Hat je lider na svetskom tržištu IT servisa za podršku Linux sistemima. Infromatika je spremna da, uz podršku Red Hat sertifikovanog tima, odgovori na specifične zahteve koje postavlja računarska infrastruktura bazirana na Linux platformi.

 

 


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!