Rešenja


Rešenja

Milioni linija programskog koda, napisanih u Informatici, na računarima su u preduzećima širom Srbije i Evrope.

  • U projektovanju koristimo savremene koncepte, metodologije i alate, a za realizaciju najbolja okruženja.
  • Primenjujemo funkcionalno ili objektno orjentisane metodologije projektovanja. 
  • Pri razvoju i izboru gotovih rešenja, vodimo računa o otvorenosti. Sva rešenja se jednostavno povezuju sa bilo kojim drugim, ako je bazirano na nekom od prihvaćenih industrijskih standarda.
  • Svaki poslovno-upravljački paket integrisan je sa Distribuiranim sistemom nadzora i upravljanja industrijskim procesima. Podaci, dobijeni sa proizvednih linija, automatski su mu raspoloživi.

 


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!