Evidencija radnog vremena


"Informatika" a.d. je u potpunosti opremljena za obavljanje poslova u vezi sa projektovanjem i realizacijom projekata automatizacije svih vrsta procesa, pa i automatizacije registrovanja radnog vremena, sa stanovišta kadrovskih potencijala, alata, opreme i transportnih sredstava.

"Informatika" a.d. i izraelska firma Synel, koja je isporučilac terminala i softvera za registrovanje radnog vremena, imaju potpisan ugovor o partnerstvu kojim je "Informatika" a.d. ovlašćena za distribuiranje i instaliranje hardversko-softverskih komponenata sistema. 


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!