Informatika ad na IT Future Roadshow 2009


Informatika ad na IT Future Roadshow 2009 kompanije Fujitsu Technology Solutions

Kompanija Fujitsu Technology Solutions održala je u petak 26. juna u Beogradu manifestaciju pod nazivom „IT Future Roadshow 2009" na kojoj je poslovnim korisnicima informacionih tehnologija iz Srbije predstavila najvažnije promene i novitete u svom poslovanju i ponudi na tržištu.

fujitsu

Skup Fujitsu Technology Solutions „IT Future Roadshow 2009" realizovan je u saradnji sa globalnim partnerima, kompanijama EMC, NetApp i Intel - i tematski primarno orijentisan na rešenja za virtuelizovana IT okruženja. Organizator je najveću pažnju posvetio novom PRIMERGY BX900 sistemu, potpuno dinamičkoj serverskoj infrastrukturi u jednoj blejd-server „kocki", koji rešava infrastrukturne probleme korisnika. Uz pomoć PRIMERGY BX900 sistema organizacije mogu dinamično da se prilagođavaju različitim scenarijima korišćenja IT-ja, istovremeno povećavajući agilnost svojih IT infrastruktura i smanjujući troškove.

Lokalni partneri kompanije u domenu sistem-integracije, kompanije PSC, Spinnaker New Technologies, Pan Computers, Saga, Siemens i Informatika, predstavili su svoje reprezentativne projekte u Srbiji među kojima su i digitalno arhiviranje, praćenje i kontrola emitovanog programa za Republičku radiodifuznu agenciju (RRA), izgradnja sistema visoke pouzdanosti u kompaniji ChipCard, konfiguracija visokodostupnog Fujitsu Technology Solutions „X10Sure" rešenja na VMware virtuelizacionoj platformi u kompaniji DIS itd.

Arhiviranje i praćenje radio i televizijskog programa

Infromatika ad je predstavila Informacioni sistem Radiodifuzne agencije Srbije (RRA) za digitalno arhiviranje emitovanog programa, praćenje i kontrolu digitalno arhiviranog emitovanog programa koji je prikazao ing. Aleksandar Šajatović.

fujitsu

Projektni zadatak bio je: digitalno arhiviranje emitovanog programa, praćenje i kontrola digitalno arhiviranog emitovanog programa, unosi i objavljivanje podataka na Intranetu, štampa podataka, kontrola arhive i izveštavanje. Izrada projekta obavljena je kroz snimanje poslovnih procesa organizacione jedinice RRA koja se bavi pregledanjem i analizom snimljenog radio i TV programa, workflow u toj organizacionoj jedinici i u okviru workflow-a poslovni procesi koji će se automatizovati. Za takve poslovne procese generišu se, korišćenjem objektno orijentisanih metodologija, use caseovi, statički dijagrami klasa i svi ostali dijagrami i tekst, neophodni za projekat Sistema a na osnovu kojih će se ući u dizajn fazu projekta.

Analizom zahteva došlo se do zaključka da je za potrebe ovog informacionog sistema najpogodniji DMS sistem u kombinaciji sa kontrolom za audio i video playback sa traženim karakteristikama. Dokumenat (poslovni objekat) čije se kreiranje i čuvanje zahteva (kao što su A1, A2, A3 itd) sadrže u sebi numeričke, tekstualne, datumske, kao i binarne podatke (avi, wmv, mp3, wma, pdf, word itd.). Osim toga, ovi dokumenti sadrže reference na šifarnike kao što su šifarnik geografskih pojmova, TV i radio difuznih preduzeća, ustanova ili institucija, saradnika itd.

Projekat je implementiran u više faza: (1) Izrada projekta Sistema i isporuka hardvera, (2) dizajn, proizvodnja i testiranje, (3) implementacija i (4) obuka i podrška.

Promene u kompaniji Fujitsu

Na ovom redovnom godišnjem susretu sa korisnicima, prvom u novoj organizaciji, predstavljeni su tehnološki noviteti i trendovi u domenu dinamičkih IT struktura, serveri, sistemi za skladištenje podataka i rešenja ove kompanije i njenih partnera - sa fokusom na virtuelizaciji IT okruženja i optimizaciji korišćenja ovih resursa u firmama. Do promena u poslovanju kompanije je došlo nakon njene potpune integracije u Fujitsu grupu, koja je ozvaničena 1. aprila ove godine.

Novom organizacijom u okviru Fujitsu grupe, predstavništvo kompanije Fujitsu Technology Solutions u Beogradu zaduženo je za tržišta Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Tim predstavništva koji čine tehnološki stručnjaci i konsultanti za podršku prodaji i partnerskoj mreži nije promenjen, dok je za novog direktora predstavništva imenovan Nebojša Bjelotomić, dosadašnji regionalni menadžer prodaje.

„U domenu naše lokalne strategije, principa i načina rada - situacija je gotovo nepromenjena: nastavljamo da poslujemo isključivo preko postojeće mreže svojih lokalnih partnera, kojima ne konkurišemo na ovom tržištu", rekao je tom prilikom Nebojša Bjelotomić. On je naglasio da se osim globalnih promena, najpre u nazivu kompanije i robnoj marki proizvoda, u lokalnom poslovanju neće mnogo toga promeniti.

Prema globalnoj strategiji, kompanija Fujitsu Technology Solutions je u okviru Fujitsu grupe zastupljena pre svega u Evropi i predstavlja motor njenog globalnog razvoja u domenu servera na Intelovoj platformi, kao i sistema za skladištenje podataka.

Promene koje će se bitnije odraziti na domaće tržište u domenu ponude proizvoda i rešenja kompanije odnose se prvenstveno na bolju pristupačnost i funkcionalnu prilagođenost korisnicima iz manjih i srednjih organizacija. Kompanija se intenzivnije usredsređuje na tehnologije koje donose najveću vrednost informacionih tehnologija firmama - infrastrukturu koja obuhvata servere, sisteme za skladištenje podataka i dinamička rešenja za optimalno korišćenje računarskih resursa, i zadržava optimizovanu ponudu klijentskih rešenja u koja spadaju i prenosivi i stoni računari sa pratećim komponentama.


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!