Virtualizacija


Informatika je direktan partner proizvođača najpoznatije platforme za virtualizaciju VMWARE. Hardverski deo rešenja pozicionirali smo kroz direktna partnerstva sa kompanijama DELL i FUJITSU, čiji su proizvodi sertifikovani za upotrebu od strane samih proizvođača VMWARE.

S obzirom na veliki broj sertifikovanih ljudi Kompanija VMWARE nas vidi i autorizuje na najvišem Enterprize-nivou njihove klasifikacije partnera.
Informatika je u kratkom periodu stekla značajna iskustva. Najponosniji smo na virtualizaciju infrastrukture u kompaniji koja je naš najveći izvoznik - HIP Petrohemija.
Uz saradnju sa stručnjacima Petrohemije uspeli smo da za kratko vreme izvršimo konsolidaciju i migriramo postojeće produkciono okruženje na virtualnu infrastrukturu bez prekida u produkciji. Istovremeno smo uspeli da razvijemo troslojnu arhitekturu, zasnovanu na ORACLE proizvodima na virtualnoj infrastrukturi, čime smo unapredili pouzdanost i sigurnost kompletnog produkcionog okruženja HIP Petrohemije.
Paralelno je izvršena i konsolidacija serverske infrastrukture, zahvaljujući IMV platformi, smanjen je broj potrebnih servera u produkciji, povećana efikasnost, odnosno stepen iskorišćenja servera čime su ostvarene značajne uštede kako one, direktno uočljive (potrošnja struje), tako i indirektne - u vidu smanjenja kompleksnosti samog rešenja pa samim tim i broja potrebnih administratora za administriranje i održavanje produkcionog sistema čime se i upravljivost povećala.

  


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!