Info Control SCADA


Info Control SCADA

INFO CONTROL SCADA je savremen i veoma pouzdan multifunkcionalni softverski proizvod Informatike a.d. Zajedno sa programabilnim logičkim kontrolerima serija INFO i microINFO, industrijskom mrežom IBUS i drugim INFO softverskim paketima predstavlja osnovu za realizaciju sistema nadzora, upravljanja i prikupljanja podataka (Supervisory, Control i Data Acqusition) u najrazličitijim procesima. Ovo je potpuno domaći proizvod, razvijen na osnovu tridesetogodišnjeg iskustva Informatikinih stručnjaka, nakupljenog u oblasti automatizacije tehnoloških procesa, kao i u oblasti integracije sistema. Zahvaljujući tom iskustvu, kao i poznavanju savremenih softverskih alata i rešanja, dobijen je proizvod koji je prilagođen i najzahtevnijem korisniku.

INFO CONTROL SCADA predstavlja softverski paket za rad u realnom vremenu, realizovan u servisnoj arhitekturi, potpuno kompatibilan s dominantnim standardima OPC specifikacije. Ovaj paket omogućava obradu velikog broja podatka u kratkom vremenskom intervalu - preko 100.000 ažuriranja u sekundi - što ga svrstava u red najkvalitetnijih SCADA paketa. INFO CONTROL SCADA ima visok stepen skalabilnosti, jer se može primeniti kako na malim sistemima, kod kojih se sve komponente sistema nalaze na jednom računaru, tako i za vizuelizaciju i upravljanje velikim sistemima, gde je serverski deo izdvojen na posebne radne stanice, dok su klijentski računari za vizuelizaciju i korisnički interfejs povezani preko Etherneta sa serverom.

Ono što ovaj paket čini savremenim i pouzdanim po pitanju arhitekture sistema ogleda se u sledećem:

 • distribuirana, servisno orijentisana serverska arhitektura
 • ugrađeno multifunkcionalno jezgro za rad u realnom vremenu
 • centralizovana obrada alarma, trendova i izveštaja
 • automatsko obnavljanje konfiguracije preko mreže
 • pristup podacima iz svake tačke mreže
 • mogućnost dogradnje sistema bez izmene konfiguracije.

Kao i kod drugih SCADA proizvoda, sistem licenciranja je dvojak: paket može biti razvojni ili run-time, a podela se vrši i po količini tačaka. Deo paketa za izradu grafike je besplatan, tako da korisnik može da započne izradu svog projekta, bez troška za nabavku paketa.

Funkcionalne komponente koje čine paket Info Control SCADA jesu:

 • Real-Time Data Server 
 • Info Redudance Component 
 • Server Configurator 
 • Report Server
 • InfoGraph Editor
 • InfoView

InfoGraph Editor je deo paketa SCADA koji služi za prikazivanje izgleda tehnološkog procesa (tzv. vizuelizacija) za potrebe operatorskih i inženjerskih stanica, povezujući korisnika s procesom u realnom vremenu. U okviru InfoGraph Editora postoji biblioteka jednostavnih tehnoloških objekata i često korišćenih simbola (linije, figure, cevovodi, rezervoari, pumpe i sl.). Naravno, svi naknadno napravljeni objekti i simboli pamte se u postojećoj biblioteci i mogu se koristiti u drugim projektima. 

Info Control Scada

Za svaki objekat mogu se koristiti određene dinamičke funkcije (pomeranje, obrtanje, promena dimenzija, promena boje, dinamičko senčenje i sl.). Kako ove funkcije zavise od tehnoloških parametara procesa, promenom tih parametara menjaju se navedene funkcije. Tako se, na jednostavan način, postiže vrlo realan prikaz stvarnog stanja procesa. Rad sa Editorom je interaktivan.

Procesni interfejsi definisani u InfoGraph Editoru aktiviraju se u komponenti InfoView.

Real-Time Data Server univerzalna je serverska aplikacija za akviziciju i obradu podataka iz industrijskog procesa. Osnovi zadaci ove komponente su:
• sakupljanje podataka iz procesa i njihovo prosleđivanje klijentima
• obezbeđivanje podrške za redundantno upravljanje procesima
• obezbeđivanje veze između dve nekompatibile industrijske mreže putem OPC standarda (OPC Bridge)
• detekcija i arhiviranje alarma i događaja u sistemu
• arhiviranje istorije procesa i njeno naknadno čitanje.
Server omogućava vertikalno kaskadno vezivanje radi prosleđivanja podataka u „gornje" slojeve informacionog sistema, kao i horizontalo povezivanje radi ostvarivanja redundanse na nivou sistema SCADA.

Izveštaji koji se prave pomoću funkcionalnih komponenata paketa INFO CONTROL SCADA mogu biti u štampanoj ili web formi. Moguće je i automatsko generisanje pdf fajlova. Komponenta za logovanje istorije zahteva SQL Server 2000 ili kasniju verziju (u instalaciju sistema SCADA uključen je MSDE 2000 SP3 - Microsoft Database Engine - za potrebe malih projekata, tj. za potrebe onih projekata koji ne zahtevaju veliku količinu resursa).

Paket INFO CONTROL SCADA ima ugrađenu funkciju redundanse - Info Redundance Componente. Na ovaj način moguće je postaviti redundantan sistem s dva paralelna servera, pri čemu je za svakog klijenta jedan od njih primarni, a jedan sekundarni. U slučaju pada primarnog servera, automatski se prelazi na sekundarni. Po ponovnom vraćanju primarnog servera u funkciju, klijent se vraća na njega.

Poseban segment paketa INFO CONTROL SCADA predstavljaju alarmi - upozoravajuća saopštenja o nekoj pojavi koja nije u skladu sa zadatim tehnološkim parametrima. Alarmi se prikazuju operateru u obliku specijalno kreiranih prozora ili pomoću animirane grafike objekta - u tom slučaju menja se boja objekta - a postoji i mogućnost davanja signala kada se aktivira zvučni alarm. Informacije o alarmima se prikazuju automatski, a operater ih može videti i na sopstveni zahtev.

Info Control Scada

Informacija o alarmu sadrži i tačno vreme njegovog pojavljivanja, kao i vreme njegovog anuliranja. INFO CONTROL SCADA omogućava formiranje arhive alarma, što je važno u slučajevima naknadne analize dešavanja i utvrđivanja redosleda pojavljivanja alarmnih situacija. INFO CONTROL SCADA omogućava i realizaciju tzv. dijagnostičkih alarma, koji su važni za službe održavanja opreme, jer oni omogućavaju da se na ekranu pojave upozorenja o roku za zamenu nekog dela, roku za podmazivanje ili podsećanje na neku drugu radnju vezanu za održavanje, kao i upozorenja o tome da je neki deo ispao iz stroja i da ga treba zameniti.

INFO CONTROL SCADA poseduje jednostavan sistem za prikazivanje trendova. Pomoću odgovarajućih funkcija paketa mogu se, po želji korisnika, kreirati najrazličitiji dijagrami praćenja odgovarajućih parametara procesa u realnom vremenu, kao i naknadno, za izabrani period. Može se reći da ova funkcija paketa SCADA predstavlja softverski realizovan potreban broj „pisača" koji registruju realna dešavanja u procesu.

Info Control Scada

Poseban i izuzetno važan segment paketa SCADA predstavlja Report Server, koji kreira najrazličitije izveštaje. Ovaj funkcionalni deo paketa SCADA posebno je važan za rukovodstvo, koje može pravovremeno i u željenoj formi da dobije izveštaje o dešavanjima u procesu važnim za praćenje i donošenje odluka.

INFO CONTROL SCADA omogućava lak pristup podacima, kako iz lokalnog intraneta, tako i preko Interneta. Web servis interfejs obezbeđuje laku vezu sistema SCADA sa .NET frameworkom. Sistem je moguće proširiti pomoću Internet Information Servera (IIS). Veličine iz sistema SCADA dostupne su preko Web servisa, a pojedine ekrane s lokalnih klijenata moguće je izvesti direktno u Web stranicu na serveru.

Data Server može da uspostavi brzu vezu s bazom za izvršavanje SQL komandi, s veličinama iz procesa kao parametrima, a može i da piše skriptove kojima je moguće pristupiti i upisati podatak iz procesa bilo gde.

Info Control Scada

Paket INFO CONTROL SCADA može se lako povezati s drugim programskim paketima urađenim u skladu s najnovijim informacionim tehologijama, korišćenjem ADO.NET providera za čitanje istorija procesa i čitanje istorije alarma. Tako je data osnovna mogućnost za povezivanje poslovnog softvera sa industrijskim delom, što je prvi korak ka integrisanom poslovno-proizvodnom informacionom sistemu, gde se koriste živi podaci iz procesa i uvode u knjigovodstvene i druge tokove preduzeća, kao i za korišćenje softvera kao pomoć u odlučivanju.

  

Komentari

 
APR
02
10:46

Stvarno močno izgleda. BravoPozdrav ZZ

 
 

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!