Microsoft „deployment“ usluge


Microsoft deployment usluge

Svako ko održava informacioni sistem dobro zna da u životnom ciklusu softvera postoji period kada treba preći na novu verziju. Cilj ove operacije je da se koriste nove funkcionalnosti potrebne krajnjem korisniku za izvršavanje radnih zadataka. Što se pre nova verzija implementira, poslovni proces će se brže unaprediti. Microsoft je sa novi operativnim sistemom Windows 8 napravio veliki skok - isti operativni sistem za PC, tablet i mobilnu platformu - tako da korisnik neprimetno prelazi sa uređaja na uređaj. U oblasti serverskih sistema Microsoft je za vrlo kratko vreme napravio prodor ka vrhu i zaslužio lidersku poziciju. Ove godine su objavljene nove verzije: Windows Server 2012, System Center 2012 i SQL Server 2012.

Kako bi se novi proizvodi brzo i efikasno uveli u upotrebu, Microsoft je za korisnike svojih prozvoda uveo praksu da se uz pomoć partnera na lokaciji klijenta demonstrira automatizovan način implementacije. Radi se o takozvanim "deployment" uslugama, kojima prethodi planiranje svih potrebnih aktivnosti.

Kada se definiše potreba oko uvođenja novih proizvoda, sledi izvođenje migracije, implementacija, optimizacija licenciranja, pilot projekat i pilot aplikacija (takozvani „Proof of Concept"), radionica i specijalističke obuke o Microsoft-ovim novim proizvodima i tehnologijama. 

Planning Services Benefits iz Software Assurance-a pomažu korisnicima u svim fazama razvoj, planiranja i implementacije softvera. Obuku vode sertifikovani partneri sa bogatim iskustvom, koji analiziraju klijentovu poslovnu organizaciju, te obavljaju sveobuhvatni razvoj i implementaciju planova.

Usluge planiranja koje je predvideo Microsoft za svoje klijente, proističu iz Microsoft Software Assurance Benefit programa. U suštini, to su radionice koje za rezultat imaju "idejni projekat" za efikasnu implementaciju (uvođenje u upotrebu) određenih proizvoda:

 


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!