Microsoft SharePoint - midlver svakog preduzeća sa više od sto radnih...


SharePoint veb portal (u daljem tekstu SharePoint) je Microsoft-ov proizvod koji ima najveći rast prodaje u poslednjih nekoliko godina.

SharePoint

Microsoft SharePoint je Internet aplikacija koja je počela da se razvija kao mesto za ujedinjavanje Office aplikacija jednog preduzeća. Word, Excel, Access, Powerpoint, Visio, Outlook i ostale Office aplikacije se jednim klikom dovedu na veb, bilo u okviru kompanijske mreže ili na Internet. Onda im mogu svi ovlašćeni pristupiti iz samog Office-a ili preko veb brauzera za PC, mobilni telefon ili tablet što važi i za sve ostale SharePoint aplikacije i funkcionalnosti.

Sa SharePoint-om se čuvaju sve izmene svih vrsta dokumenata sa istorijom izmena i automatski se obaveštavaju zainteresovani za te izmene. SharePoint čuva sve funkcionalnosti Office aplikacija ali za rad u višekorisničkom okruženju i na vebu - organizaciju sastanaka, kontakte, baze znanja, praćenje izvršavanja zadataka , blogove, PowerPivot izveštavanje iz Excela, veb vizuelizaciju poslovnih procesa kroz Visio, brzo pravljenje veb formulara za finansije, kadrovsku, pravnu i druge funkcije kroz Infopath, preuzimanje Access aplikacija i rad sa njima i to sve jednostavno i bez znanja programiranja. Podržavaju se i ostali (ne Microsfot) tipovi datoteka - PDF, video, audio, itd i može se reći da je SharePoint postao i sistem za upravljanje dokumentima.

Tokom više od deset godina razvoja dodavane su mnoge važne opcije.

SharePoint

SharePoint se pretvorio u toliko moćan veb dizajn alat da je u njemu Ferari dizajnirao svoj Internet sajt. Pri tome alat je jednostavan tako da svaki običan zaposleni sam može da kreira i dizajnira svoje veb stranice.

SharePoint-u je dodat alat za pravljenje poslovnih procesa (workflows) i time je omogućeno da se kreiraju poslovne aplikacije, ustroje poslovni procesi za tokove dokumentacije i informacija a to sve mogu da urade sami zaposleni bez znanja programiranja.

SharePoint-u su dodate funkcionalnosti za društvene mreže (social networking), slične Fejsbuku, tako da svaki zaposleni može da vodi jedan ili više svojih sajtova različite namene nezavisno od administratora, da sam pravi ankete, diskusije, obaveštenja, blogove, lajkuje, taguje, rangira i komentariše sadržaj ili pretražuje podatke o svojim kolegama i njihovim specifičnim znanjima i iskustvima.

SharePoint ima funkcionalnosti za lako i brzo vezivanje sa ostalim aplikacijama u firmi ili sa Interneta - ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management), BI (Business Intelligence), bankarske ili bilo koje druge, i posle povezivanja moguće je čitati, menjati i vizuelizovati te podatke u SharePoint-u.

SharePoint-u su dodate funkcionalnosti za pretraživanje (Search) slične Google pretrazi - za pretragu po sadržaju iz samog SharePoint-a, van SharePoint-a a unutar kompanije i van kompanijske mreže gde god je mu je dozvoljena pretraga (Internet, portali državnih institucija, biblioteke...).

Možda najvažnija osobina SharePoint-a za srpsko tržište je cena - server je oko 1.800 dolara za intranet, 4.500 dolara za Internet, klijentska licenca je 40-70 dolara.

Microsoft je samo u poslednjih pet godina uložio ogroman novac u SharePoint.

Kupio je FAST - norvešku kompaniju za aplikacije za pretraživanje za milijardu dolara. FAST pretraživanje je po mogućnostima bolje od Google-a i u etapama se ugrađuje u svaku novu verziju SharePoint-a.

Ove godine je kupio Yammer za milijardu i po dolara. Yammer je vodeća kompanija za aplikacije za društvene mreže za preduzeća. Očekuje se da ugrađuje Yammer funkcionalnosti već od sledeće verzije SharePoint-a  - SharePoint 2013.

U 2012. godini je zaživeo i SharePoint MarketPlace – sajt na kome proizvođači aplikacija uploaduju SharePoint i Office aplikacije slično kao na Android Market-u. Na ovom sajtu se broj aplikacija meri u hiljadama i ubrzano raste. Mnoge aplikacije su besplatne. Najveće svetske IT kompanije kao DELL i HP su razvile aplikacije za SharePoint i uploadovale u ovaj MarketPlace. Korisnici mogu iz SharePoint-a da se povežu na ovaj MarketPlace i izaberu, downloaduju i instaliraju odabrane aplikacije i poboljšaju ranu efikasnost, kolaboraciju, ulepšaju SharePoint sajt ili se zabavljaju koristeći ih.

SharePoint je postao midlver (middleware - srednji sloj) na kome se implementira informacioni sistem srednjeg ili velikog preduzeća, koji objedinjuje podatke iz različitih aplikacija na jedno mesto i na koje je moguće pristupiti sa bilo kog mesta ili uređaja. 


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!