Šta je Cloud?


Ideja cloud tehnologije zasniva se na tome da svi podaci koji su neophodni korisniku (bile to aplikacije, dokumenti, hardver, ili nešto drugo) budu dostupni u svakom trenutku, naravno uz preduslov da je prethodno uspostavljena internet veza. Dakle, cloud na neki način predstavlja uslugu dostavljanja servisa umesto samog proizvoda.

Cloud u svakom trenutku pruža mogućnost pristupa aplikacijama, podacima, servisima za čuvanje podataka i ne traži od korisnika poznavanje fizičke lokacije sistema koji pruža servis.

Cloud je već uveliko prisutan u oblicima koji veliki broj ljudi svakodnevno koristi, kao što su npr. brojne društvene mreže, e-mail servisi ili tzv. pametni telefoni itd. 

Cloud je usluga koja nudi neograničene količine svih resursa (hard disk, procesor, memorija i dr.) onda kada su nam zaista potrebni i u onoj meri koja odgovara našim potrebama i to tako što sve možemo samostalno da kontrolišemo. 

S obzirom na to da korisnik nije vlasnik infrastrukture, samim tim nije dužan ni da je održava. On, zapravo, plaća iznajmljivanje usluge i onih resursa koji su mu u određenom trenutku potrebni. Dakle, ukoliko mu je potrebna neka poslovna aplikacija, on je iznajmi. Nema potrebe za kupovinom, nema promene hardvera i svih ostalih aktivnosti koje se tu podrazumevaju – u ovom slučaju potreban je samo pristup cloud servisu. Korisnik plaća samo ono što koristi i onoliko koliko to koristi. Kada mu usluge za koje se opredelio više nisu potrebne, jednostavno prestaje sa njihovim korišćenjem.

Cloud Informatika

Osnovne komponente Cloud tehnologije ili Cloud Computing-a su:

Softver kao servis (Software as a Service, SaaS) 

Odnosi se na softverske usluge u cloud-u. SaaS podrazumeva da određeni softver/aplikacija koju želite da koristite nije instaliran kod vas već na nekom drugom mestu. Treba napomenuti da SaaS predstavlja opšti naziv za model isporučivanja softvera kao servisa i ne koristi se samo u cloud computing-u već se može sresti i kod drugih tehnologija. 

Infrastruktura kao servis (Infrastructure as a Service, IaaS) 

Odnosi se na isporučivanje infrastrukture kao servisa. Tačnije, reč je o virtuelnom serveru uz koji se vežu sve relevantne usluge kao što su procesorska snaga, memorija, prostor na disku i ostalo. To znači da se korisnik brine za sve od operativnog sistema, aplikacije, antivirus softvera pa do samih podataka. 

Platforma kao servis (Platform as a Service, PaaS) 

Ova usluga podrazumeva korišćenje operativnog sistema putem Interneta, bez potrebe za daunloudom i instalacijom. Korisnik se oslanja na provajdera usluge u pogledu svega što se tiče platforme, uključujući i eventualna proširenja u kasnijoj fazi, kada mu narastu potrebe.

PaaS nudi različite kombinacije usluga u cloudu za podršku svim fazama razvojnog ciklusa aplikacije među kojima su integrisano razvojno okruženje (IDE), kontrola izvornog koda, kontrola verzija, praćenje izmena koda, interaktivni testovi za više korisnika i ostale. PaaS rešenja su razvojne platforme u kojima su razvojni alati smešteni u cloud i kojima se pristupa pomoću veb pregledača.

 

Microsoft AZURE – Microsoft platforma za cloud

 

Azure je cloud computing platforma i infrastruktura namenjena za razvoj, primenu i upravljanje aplikacijama i servisima kroz Microsoftovu globalnu mrežu centara za čuvanje podataka. 

Jednostavnije rečeno, Azure je Microsoftov servis koji omogućava da imate svoju aplikaciju u cloudu tako da ne morate da kupujete i održavate svoje servere.

Mana smeštanja aplikacija na sopstvene servere je ta što će je u trenutku objavljivanja verovatno koristiti mali broj ljudi a vi unapred morate imati dovoljno veliki hardver da zadovoljite rast tokom određenog perioda. 

Osnovni problem savremenog poslavanja kompanija u IT biznisu jesu fiksni troškovi koje stvaraju nabavka opreme, softvera i podrška za njihovo pravilno funkcionisanje. Ipak, mnogo značajniji gubitak novca ogleda se u neiskorišćenosti te opreme. Analitičari su pokušavali da izmere procenat iskorišćenosti prosečnog računara i došli su do zapanjujućeg podatka da samo 17 odsto realnih mogućnosti biva iskorišćeno. 

U početku ćete morati da izdvojite ozbiljnu svotu novca kako biste platitli hardver i softver koji se neće koristiti u potpunosti a vremenom ćete doći u suprotan problem – imaćete više korisnika nego što vaš hardver može da podrži, što dovodi do novih ulaganja. 

Tu u pomoć uskače cloud, odn. Microsoft Azure. Iznajmljivanjem usluga u cloudu vi praktično dobijate tri proizvoda u jednom: hardver kroz virtuelizaciju, softversku platformu, koja omogućava pokretanje aplikacija i samu aplikaciju, koja neki posao izvršava. 

Prednost kod Microsoft Azure-a je ta što vam dozvoljava da plaćate onoliko resursa koliko ih vaša aplikacija koristi.

Azure pruža sledeće opcije/module:

- Virtualne mašine – pružaju mogućnost kontrole nad kompletnim virtualnim mašinama, uključujući i operativne sisteme (IaaS)

- Veb sajtovi – pruža širok spektar aplikacija, frejmvorkova i templejta kako biste mogli da kreirate velike i pouzdane veb aplikacije ali i brzu prezentaciju veb sajtova, uz efikasan razvoj i testiranje.

- Cloud servisi – su platform-as-a-service (PaaS) opcije podešene za kreiranje pouzdanih i stabilnih aplikacija, ali sa mnogo više fleksibilnosti nego veb sajtovi.

Svaki od Azure modela ima svoju ulogu, a vi možete iskoristiti tehnologije zasebno ili ih kombinovati kako biste napravili pravu osnovu za vašu aplikaciju.

Azure Informatika

Sigurnost:

Azure garantuje 99,95% dostupnosti, 24/7 tehničku podršku i konstantan nadzor i praćenje svih servisa.

 

Standardi i sertifikati:

http://azure.microsoft.com/en-us/support/trust-center/compliance/

http://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/ 


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!