Dvadeset godina Interneta u Srbiji


Svečani skup pod nazivom „Dvadeset godina Interneta u Srbiji" održan je u utorak, 29. februara 2016. u Svečanoj Sali Univerziteta u Beogradu, a u organizaciji Univerziteta u Beogradu, Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, AMRES-a i Društva za informatiku Srbije.

Povod za održavanje skupa je obeležavanje dvadesete godišnjice od uvođenja Interneta u Srbiju, tačnije, 27. februara 1996. kada je Računski centar Univerziteta u Beogradu (RCUB) povezao Akademsku mrežu na Internet u saradnji sa provajderom „Telefonija". Tako je otpočela era korišćenja ove tehnologije kod nas.

Skup je pozdravila prof. dr Ivanka Popović, prorektor Univerziteta u Beogradu, a posle nje govorila je Tatjana Matić, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke, turizma i telekomunikacija. Ona je rekla da 20 godina nije malo i da ima još mnogo toga da se uradi u toj oblasti, ali da je za to vreme Srbija prešla veliki put od zemlje koja je s podozrenjem i čuđenjem, pre svega u akademskim krugovima, prihvatila korišćenje interneta, pa do zemlje u kojoj danas više od 63,8 odsto domaćinstva koristi i ima pristup internetu.

"Digitalna pismenost je mnogo širi pojam i podrazumeva, ne samo korišćenje savremenih tehnologija, već i razvijenu svest o odgovornosti koju svi moramo da imamo kada koristimo te tehnologije", istakla je, između ostalog, Tatjana Matić.

O počecima i uvođenju Interneta u Srbiji, govorili su i neposredni akteri tog projekta, prof. dr Zoran Jovanović, dekan ETF-a, doc. dr Slavko Gajin, direktor RCUB-a, doc. dr Miloš Cvetanović, direktor AMRES-a. Završnu reč dao je Nikola Marković, predsednik Društva za informatiku Srbije.

20 godina Interneta u Srbiji


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!