CAFM


Consept CAFM - Softver za tehničko održavanje

 

CFM

Šta je to Consept CAFM?

CAFM (Computer Aided Facility Management) je interdisciplinarna oblast posvećena održavanju velikih komercijalnih ili institucionalnih zgrada poput tržnih centara, banki, pošta, hotela, rezidencijalnih zgrada, škola, industrijskih objekata, distributivnih mreža (npr. mobilna ili elektro distribucija).

Consept CAFM je sveobuhvatno softversko rešenje za tehničko održavanje i integraciju ljudi, lokacija, procesa i tehnologija u cilju sigurnog i nesmetanog funkcionisanja FM sistema.

 

Koji su moduli  Consept CAFM?

1.    Operacije i održavanje vezane za Facility Management

2.    Praćenje potrošnje energije - energetska efikasnost

3.    Protivpožarna zaštita (PPZ)

4.    Upravljanje prostorom - Space Management

5.    Upravljanje ugovorima za održavanje - SLA

6.    Upravljanje crtežima i drugom dokumentacijom

7.    Upravljanje ljudstvom zaduženim za održavanje

8.    Upravljanje troškovima

9.    Mobilno rešenje za rad na terenu

10. Portal za komunikaciju sa krajnim korisnicima, podizvođačima, kao i zaposlenima

Facility Management

Koje su prednosti korišćenja Consept CAFM softvera?

Integracija - kroz jedno rešenje klijent dobija upravljanje sistemom tehničkog i infrastrukturnog održavanja sa praćenjem finansijskih parametara
Uštede - smanjenje broja kvarova, brže vreme reakcije, praćenje KPI posla, viši kvalitet usluge ka korisnicima, transparentnost
Povećanje produktivnosti - kroz bolje upravljanje i optimizaciju procesa dobija se bolje iskorišćenje raspoloživih resursa (ljudi, vreme, novac)

 

Koji su načini korišćenja Consept CAFM softvera?

Računar - FM.Web aplikacija gde vam je omogućen pristup sa svakog računara bez dodatnih instalacija, putem web interfejsa (IE, Chrome, Firefox).

Mobilni uređaj - FM.Touch je HTML5 aplikacija za Android i IOS bez dodatne instalacije na uređaju, uz upotrebu istog korisničkog imena i lozinke kao na računaru.

 

Koje su osnovne karakteristike Consept CAFM softvera?

- izrađen je na Microsoft .net platformi (Visual Studio/MS SQL)
- višejezični rad (interfejs i izveštavanje)
- jednostavan interfejs (User friendly)
-  brza i laka primena i edukacija zaposlenih
- poslovni procesi FM-a (Best practice kroz know-how)

 

Šta stoji iza Consept CAFM softvera?

- 145 klijenata u Skandivaniji, mnogi su klijenti više od 10 godina
- prisustvo u regionu Jugoistočne Evrope i okolnim zemljama od  2011, u Nemačkoj od 2013, u SAD od 2015. god. 
- upravljanje sa više od 10 miliona m2 nekretnina i dalji konstantan rast
- više od 15 godina istraživanja i razvoja.

 

Neki od klijenata koji koriste Consept CAFM softver:

-       STRABAG PFS grupa pruža usluge tehničko/infrastrukturnog FM kao i property management-a, koristi CFM u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni, Sloveniji i Poljskoj.

-       PET - PROM d. o. o. - preko 4.000 objekata u aktivnom održavanju 
(Idea, Roda, Merkator, Konzum)

-       Atlas Capital je administrativni centar u stambenom jezgru Podgorice, koristi Consept FM za dnevno upravljanje poslovima tehničkog i infrastrukturnog održavanja.

-       Tesla Motors - svetski proizvođač i dizajner električnih vozila, koristi CFM u sve 4 zemlje Skandivanije u delu PPZ-a.

Facility Management

Kontakt:

e-mail: cafm@informatika.com, tel. 063 346 188 


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!