Microsoft Dynamics CRM


CRM

Microsoft Dynamics CRM (eng. Client/Customer relationship management) je potpuno integrisano rešenje za upravljanje poslovanjem i odnosima sa klijentima, koji povezuje klijenta i organizaciju putem procesa poput dostavljanja i praćenja porudžbina, slanja ponuda, statusa ponude, potpisanih/u toku/realizovanih ugovora, kao i radnih zadataka zaposlenih vezanih za pretprodajne, prodajne i postprodajne aktivnosti.

Praćenjem marketinških, uslužnih i prodajnih strategija Vaše organizacije kroz Microsoft Dynamics CRM, uslovljava se zajednički rad svih sektora (tzv. Operativni CRM), a sve je centralizovano i evidentirano na jednom mestu.

Integracijom sa Microsoft Office Outlook-om, Vašim ERP sistemom, kao i društvenim mrežama, Microsoft Dynamics CRM pruža brzo, fleksibilno i dostupno rešenje, koje vodi ka kontinuiranom i merljivom poboljšanju svakodnevnih poslovnih procesa.

Microsoft Dynamics CRM - modul Prodaja

Microsoft Dynamics CRM - modul Marketing

Microsoft Dynamics CRM - modul Podrška (eng. Service Management)

Microsoft Dynamics CRM - Upravljanje društvenim mrežama

Mobilni Microsoft Dynamics CRM

Korišćenje mobilnih uređaja u poslovne svrhe raste neminovno iz dana u dan, što uslovljava preduzeća da tome prilagode svoje poslovne procese, kao i zahtev da softverska rešenja koja koriste imaju i tu vrstu podrške. Time se postiže brza reakcija na poslovne izazove i bolji tržišni uspeh. Microsoft Dynamics mobilno rešenje je alat koji je na raspolaganju prodajnim predstavnicima i prilagođen je njihovim potrebama tako da se više vremena mogu posvetiti - prodaji.

Korišćenjem Mobilnog Dynamics CRM rešenja dobijate:

  • Pristup informacijama o klijentima i prodajnim aktivnostima uvek i svuda
  • Uštedu vremena i kraće prodajne cikluse
  • Bolju saradnju unutar prodajnog tima
  • Uvek dostupna, ažurna i realna obaveštenja
  • Smanjenje troškova prodaje
  • Povećanje zadovoljstva kupaca.

Kome je namenjen Microsoft Dynamics CRM?

Microsoft Dynamics CRM mogu koristiti mala i srednja preduzeća, kao i veliki poslovni sistemi i organizacije. S obzirom na različite industrijske grane, rešenje se može prilagoditi raznim tipovima organizacija poput B2B, B2C preduzeća, marketinških agencija, građevinskih i projektnih preduzeća, ICT kompanija, agencija za prevođenje, državnih službi i zavoda, i sl.

Microsoft Dynamics CRM roadmap

Posetite Dynamics CRM roadmap, koja daje pregled na kojim novim opcijama Microsoft radi na unapređenju Dynamics CRM softvera.

Mapa Vam omogućava da saznate šta je nedavno urađeno i postalo dostupno za implementaciju u Vaš nov CRM ili integraciju u postojeći, kao i šta je u fazi dodatnog razvoja i testa.

Naš e-mail za kontakt je: crm@informatika.com

 Opširnije o Microsoft Dynamics CRM

  


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!