Informatici odobrena akreditacija za stručno usavršavanje zaposlenih...


 

Krajem prošle godine Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije donelo je rešenje kojim je Informatika akreditovana za realizaciju programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave.

Prijava za akreditaciju podneta je u avgustu 2017, a na osnovu Javnog poziva za akreditaciju pravnih lica za realizaciju programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, koji je raspisan u junu 2017.

Podnetu prijavu razmatrao je Savet za stručno usavršavanje, koji je ministru državne uprave i lokalne samouprave dostavio obrazloženi predlog da akredituje podnosioca prijave za realizatora programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, kao pravno lice.

Akreditacija za usavrsavanje u lokalnim samoupravama

Informatika je takođe prošle godine od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, akreditovana kao javno priznat organizator aktvinosti obrazovanja odraslih (JPOA) za sledeće elaborate:

  1. Obuka za razvijanje stručnih kompetencija za kompjuterski grafički dizajn
  2. Obuka za operatera personalnih računara
  3. Obuka za razvoj stručnih kompetencija Web programera
  4. Obuka za administratora personalnih računara.

 

 

 

 


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!