Kamera: Ada Ciganlija

Kamera na trgu Nikole Pašića
Kamera na Novom Beogradu
Kamera na Adi Ciganlija


Nastavni centar

WordPress početni kursUpustvo

Potrebno je navesti da je za neometan rad naših kamera neophodno "skinuti" (izvršiti download) JAVA plug-ina. Adresa za download je: http://www.java.com/en/download/index.jsp .

Download Java

Podrška za naše kamere obuhvata za sada pretraživače Internet Explorer i FireFox, dok se podrška za ostale popularne pretraživače očekuje narednom periodu.


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!